Zoekjes.nl

Even wat meer overzicht

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Alle auteursrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden.
De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en eventuele wijzigingen kunnen zonder nadere aankondiging en te allen tijde worden aangebracht.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, thans voor het functioneren van de internetsite.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Zoekjes.nl voor net even wat meer overzicht.


| Home | Downloads | Favorieten | Sitemap | Disclaimer | Contact |